Jdi na obsah Jdi na menu
 


statistiky - domácnosti - struktury

příjmy a životní podmínky domácností  ČR, r.2006

ČSÚ / lidé a společnost (trh práce, sociální statistiky) / životní úroveň a spotřeba domácností/ data v publikacích ..........příjmy a životní podmínky domácností  ČR, r.2006

 ČSÚ / ekonomika / zahraniční obchod (teritoriální a zbožová struktura)
www.czso.cz/csu/2009edicniplan.nsf/p/6008-09

 

 file:///C:/Users/user/Documents/Akademie%20Obchodn%C3%AD/Z%C3%A1pisky/MAKRO_NH_1.ppt

 

 

Hospodářský cyklus je mírně zavádějící, avšak široce používaný pojem vyjadřující kolísání ekonomické aktivity okolo dlouhodobého trendu. Nepravidelné střídání relativního růstu a relativního poklesu je nazýváno cyklem. Toto kolísání je často měřeno pomocí hrubého domácího produktu. Každá ekonomika prochází všemi částmi cyklu, které jsou mnohdy nevyrovnané. Celý hospodářský cyklus trvá 8 - 12 let a poté se opakuje.

Učebnicový hospodářský cyklus obvykle začíná přirozeně velkým hospodářským růstem a rozvojem, nazýváme jej expanze (konjunktura). Druhý stupeň hospodářského cyklu nazýváme vrchol, zde dochází ke zpomalení růstu, výroba se zastavuje. Později se trh nasytí a postupně začne klesat poptávka. Následkem toho se sníží výroba a celkový objem výroby; menší producenti zboží a poskytovatelé služeb zkrachují, nastane třetí fáze cyklu, recese, později deprese a nakonec krize. Během ní se zvětší podíl na trhu přeživším podnikům, které začnou bohatnout a celý koloběh se opět opakuje.

 

HDP v České republice

Rok 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Meziroční přírůstek HDP [%] 2,2 5,9 4,3 -0,8 -1,0 0,5 3,3 3,1 2,0 2,9 2,8 6,0 6,4 6,5 3,5